Proč se stát klientem REsolar

Proč se stát klientem REsolar 

Důvody, proč je smlouva s REsolar výhodná pro výrobce a dovozce panelů:
  • Uzavřením smlouvy s REsolar splníte veškeré zákonné povinnosti, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně registrace do Seznamu vedeného MŽP. Zajistíme pro vás přeregistraci z jiného kolektivního systému.
  • Hospodaření společnosti REsolar je nastaveno jako neziskové. Naším cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů.
  • Nebudeme budovat rozsáhlou a nákladnou síť sběrných míst, naopak chceme primárně využívat provozovny jednotlivých FVE a jejich stávající instalační a servisní společnosti s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace zejména v nejbližších letech.
  • První platbu příspěvků za panely prodané po 1. 1. 2013 stanovíme až v roce 2014 na základě souhrnného ročního hlášení za rok 2013.
  • Zajistíme odvoz vašich vysloužilých solárních panelů bez stanoveného limitu na minimální množství formou pravidelných svozů.
  • Budeme využívat cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů. O likvidaci jednotlivých panelů vystavíme konečným uživatelům panelů certifikát o ekologické recyklaci odpadu použitelný pro případ kontroly ze strany státních institucí.
  • Budeme i nadále prosazovat společné zájmy výrobců nebo dovozců panelů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME