Recyklace

Jak je zajištěna recyklace solárních panelů?
Na základě smluvních zpracovatelských partnerů zajišťujeme recyklaci panelů v souladu s vyhláškou 2012/19/EU. Stupeň požadovaného materiálového a energetického využití je uveden v následující tabulce.
  2012 – 2015 2015 – 2018 Od 2018 
Využití* odpadu ze solárních panelů 75% 80% 85%
Recyklace** solárních panelů 65% 70% 80%
* Za „využití“ je považováno jak materiálové, tak i energetické využití odpadu.
** Za „recyklaci“ je považováno pouze materiálové využití.
Budu si moci panely likvidovat sám nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů?
Ano, provozovatel má v kolektivním systému REsolar právo si zvolit vlastního zpracovatele.                  
 
Co když budu chtít panely s nižší účinností prodat třetí osobě?
Kolektivní systém REsolar je třeba informovat o množství panelů, které byly předány novému vlastníkovi.
 
Kdo zajistí demontáž panelů při likvidaci?
Panely demontuje provozovatel FVE na své vlastní náklady, případně smluvní servisní firma. REsolar následně zajistí přebírku demontovaných panelů.

Kdo zaplatí svoz panelů?
REsolar.
 
Co dělat v případě, že panely recyklovat nechci a chci je ponechat na střeše jako náhradní krytinu?
Aktuálně platná legislativa počítá s tím, že prostředky vložené na recyklaci solárních panelů se vypořádají po zrecyklování všech panelů, tedy s možností, že k recyklaci vůbec nedojde, neuvažuje. V tomto případě Vám doporučujeme se obrátit na Ministerstvo životního prostředí, s dotazem či žádostí, jak postupovat v případě, že prokazatelně necháte instalaci na místě a nebudete panely demontovat.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA