Sběrná síť pro vysloužilé panely

Jak je zajištěna síť sběrných míst?
U provozovatelů FVE, servisních a instalačních společností. Doplňkově budeme využívat sběrná místa u zpracovatelů solárních panelů a na sběrných dvorech obcí.
Páteří celého systému sběru budou samotní provozovatelé FVE.
 
Jak mohu odevzdat vysloužilý panel?
Pro odvoz vysloužilých panelů kontaktuje náš dispečink, který se s Vámi dohodne na termínu odvozu nebo Vás odkáže na nejbližší veřejné sběrné místo. Při předání panelu Vám bude vystaveno potvrzení o předání panelů k ekologické likvidaci.
 
Je stanoveno minimální množství na odběr panelů?
Není. Kolektivní systém REsolar zajistí odvoz panelů bez omezení minimálního či maximálního množství.
 
Budu moci odevzdat i nekompletní nebo poškozené panely?
Ano, ale je třeba s nimi zacházet jako s nebezpečným odpadem, tj. vyžadují speciální režim nakládání při přepravě. Vysloužilé solární panely je třeba pokud možno odevzdávat kompletní.
 
Jsem povinen a za jakou nejdelší dobu panely odevzdat?
Kolektivní systém REsolar zajistí recyklaci Vašich nefunkčních panelů. V případě, že panel bude prodán nebo předán třetí osobě za účelem opětovného využití, je třeba toto množství panelů nahlásit v rámci ročního hlášení kolektivnímu REsolar.
 
Chtěl bych uzavřít smlouvu na sběrné místo.
Sběrným místem se provozovatel FVE stává automaticky podpisem smlouvy. Podmínky této spolupráce budou řešeny samostatnou smlouvou.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA