Váš kolektivní systém
pro recyklaci
solárních panelů

V kolektivním systému REsolar jsou
k dnešnímu dni registrováni provozovatelé FVE
s instalovaným výkonem:

0 MW

Jsme jedni z Vás

Naším zájmem je ohlídat vaše i naše prostředky, aby nezmizely v nesmyslných projektech, přebujelém provozu nebo v zahraničí. REsolar je založen na vzájemné důvěře a zkušenostech v oblasti solární energetiky.

Více o nás

Výhody členství u nás

  • Stojí za námi trh a oborové asociace.
  • Vrátíme vám zpět co největší část zaplacených příspěvků.
  • Máte právo bez udání důvodu vypovědět smlouvu s REsolar a přejít k jinému kolektivnímu systému.
  • Máte právo si zvolit vlastního zpracovatele odpadu ze solárních panelů.
  • Budete mít kontrolu nad administrativními náklady – REsolar stanoví roční limit pro výši režijních nákladů na provoz systému v Kč/kg.
  • Jako jediní skutečně hájíme vaše zájmy a aktivně usilujeme o zrušení nesmyslné zákonné úpravy.
Více o členství

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA