O kolektivním systému REsolar

Co je kolektivní systém REsolar?
REsolar je neziskově hospodařící kolektivní systém určený výhradně k recyklaci solárních panelů uvedených na trh do dne 1.1.2013 a financovaný provozovateli solárních elektráren. Byl založen v roce 2013 jako společný projekt Solární asociace, Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES), výrobců panelů a největších provozovatelů fotovoltaických elektráren.
 
Proč vznikl REsolar, když na trhu existují jiné kolektivní systémy?
Zakladatelé REsolaru se v roce 2013 rozhodli vytvořit vlastní kolektivní systém, který obslouží provozovatele FVE s vynaložením co nejnižších možných nákladů. Garantujeme tak efektivní nakládání se společnými prostředky, stejně jako ekonomicky optimální způsob recyklace.
 
Mají provozovatelé FVE povinnost se do kolektivního systému zapojit nebo mají i jinou možnost?
Bohužel jiná možnost recyklace solárních panelů není dle zákona o odpadech možná. Povinnost zapojit se do některého z kolektivních systémů byla do 30.6.2013 pro všechny provozovatele FVE, kteří uvedli solární panely na trh před 1.1.2013. REsolar však umožňuje jako jeden z mála kolektivních systémů výpověď bez udání důvodu a přechod k jinému kolektivnímu systému.
  
Co mám dělat, když nemohu vypovědět smlouvu stávajícímu kolektivnímu systému a chtěl bych se registrovat u kolektivního systému REsolar?
V případě, že máte potíže s vypovězením smlouvy u Vašeho stávajícího kolektivního systému, nebo jste podepsali smlouvu za nevýhodných podmínek, kontaktujte prosím náš klientský servis. Po posouzení Vašeho konkrétního případu Vám poradíme nejlepší možný způsob dalšího postupu.
 
Budu moci v budoucnosti přejít do jiného kolektivního systému?
Ano, s provozovateli FVE uzavíráme smlouvu na dobu určitou, na dobu životnosti elektrárny. REsolar Vám zároveň umožňuje podat výpověď bez udání důvodu a přechod k jinému kolektivnímu systému. Výpověď je třeba zaslat nejpozději do 30.9., aby byla účinná k 31.12. daného roku. Nejpozději do 30.6. následujícího roku převedeme Vaše nespotřebované příspěvky na určený kolektivní systém.
   
Jaké sankce mi hrozí, když se nebudu nikde registrovat?
Obecné nesplnění povinností zákona o odpadech řeší § 66 zákona č. 185/2001 Sb. Sankce až do výše 50 mil. Kč bude závislá na výsledku správního řízení, které vede Státní inspekce životního prostředí.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME