O kolektivním systému REsolar

Co je to kolektivní systém REsolar?
Společný projekt Solární asociace (dříve České fotovoltaické průmyslové asociace), Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES), výrobců panelů a největších provozovatelů FVE. REsolar pro Vás zajišťuje financování recyklace solárních panelů po ukončení jejich provozu.
 
Proč vznikl REsolar, když na trhu existují jiné kolektivní systémy?
Solární asociace, AliES a provozovatelé FVE nedůvěřují stávajícím kolektivním systémům. Nezdá se, že zájmem těchto „neziskových“ organizací je minimalizovat náklady provozovatelů na recyklaci panelů. Naopak, jejich kroky, mediální a lobbingové aktivity, nasvědčují o opaku. Zakladatelé REsolaru se tedy rozhodli vytvořit vlastní kolektivní systém, který obslouží provozovatele FVE s vynaložením nejnižších možných nákladů. Garantujeme efektivní nakládání se společnými prostředky, stejně jako ekonomicky optimální způsob recyklace.
 
Mají provozovatelé FVE povinnost se do kolektivního systému zapojit nebo mají i jinou možnost?
Bohužel jiná možnost recyklace solárních panelů není dle zákona o odpadech možná. Povinnost zapojit se do některého z kolektivních systémů je do 30. 6. 2013. REsolar však umožňuje výpověď bez udání důvodu a přechod k jinému kolektivnímu systému.
 
Jako výrobce jsem již registrován prostřednictvím jiného systému. Můžu se přeregistrovat do REsolar?
Ano, stačí vypovědět smlouvu se stávajícím provozovatelem kolektivního systému a uzavřít smlouvu s REsolar. REsolar zajistí nahlášení změny u MŽP. Výrobci a dovozci, který je registrován v Seznamu výrobců zůstane přidělené evidenční číslo výrobce.
Seznam výrobců elektrozařízení je veden na stránkách MŽP zde: https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Firma/PovinneOsoby
 
Co mám dělat, když nemohu vypovědět smlouvu stávajícímu kolektivnímu systému a chtěl bych se registrovat u kolektivního systému REsolar?
V případě, že máte potíže s vypovězením smlouvy u Vašeho stávajícího kolektivního, nebo jste podepsali smlouvu za nevýhodných podmínek, kontaktujte prosím náš klientský servis. Po posouzení Vašeho konkrétního případu Vám poradíme nejlepší možný způsob změny kolektivního systému.
 
Budu se moci v budoucnosti přeregistrovat do jiného systému?
V případě výrobce panelů je možnost vystoupit z kolektivního systému REsolar odstoupením od smlouvy bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou (pozor, některé systémy mají ve smluvních podmínkách nestandardně dlouhé výpovědní lhůty).
 
U provozovatelů FVE je smlouva uzavírána na dobu určitou po dobu životnosti elektrárny, přičemž REsolar umožňuje výpověď bez udání důvodu a přechod k jinému kolektivnímu systému. Výpověď je třeba zaslat nejpozději do 30. 9. s tím, že je účinná vždy k 31. 12. daného roku. Nejpozději do 30. 6. následujícího roku převedeme Vaše nespotřebované příspěvky na určený kolektivní systém.
 
Mohu se registrovat u kolektivního systému i přesto, že jsem zahraniční firma dovážející solární panely na území České republiky?
Pokud má Vaše zahraniční firma české DIČ, pak je možné ji jako výrobce a dovozce panelů registrovat do Seznamu výrobců vedeného MŽP. REsolar za Vás vyřídí veškerou administrativu spojenou s registrací na MŽP.
 
Mám připomínky k návrhu smluvních dokumentů
REsolar se snaží minimalizovat náklady pro tisíce subjektů, proto není možné jít cestou individuálních smluv. Pokud má váš právník závažné připomínky k textu smlouvy nebo všeobecných podmínek, pak nám je, prosím, zašlete. Se spolupracující advokátní kanceláří zvážíme jejich zapracování a v případě jejich přijetí vydáme nové smluvní podmínky pro všechny účastníky tak, aby byl zachován princip rovných podmínek.
 
Jaké sankce mi hrozí, když se nebudu registrovat?
Obecné nesplnění povinností zákona o odpadech řeší § 66 zákona č. 185/2001 Sb. Sankce až do výše 50 mil. Kč bude závislá na výsledku správního řízení, které vede Státní inspekce životního prostředí.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA