Jak se registrovat do REsolar

Jak se registrovat do REsolar

Pro registraci je třeba provést následující kroky:
  1. Vyplnit údaje o vaší společnosti přímo do smlouvy (vpisovatelné PDF) a poté       smlouvu vytisknout 2 x (bez smluvních podmínek) nebo vyplnit smlouvu ručně     po vytištění.
  2. Nechat smlouvu podepsat statutárním zástupcem, případně osobou jednající       na základě plné moci.
  3. Vyplnit a přiložit přílohu č. 1, č. 2. a č. 3 (Sazebník) smluvních podmínek
  4. Podepsané dokumenty zaslat na sídlo společnosti REsolar s.r.o.,

         Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5.

 

Jak se přejít z jiného kolektivního systému

  1. Kontaktujte klientský servis REsolar
  2. Podepíšete plnou moc k zastupování a kolektivní systém REsolar zajistí u           stávajícího kolektivního systému výpověď Vaší smlouvy
  3. Uzavřete smlouvu s REsolar podle výše zmíněného postupu
  4. Převedeme příspěvky na účet vedený Resolar


 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA