Proč se stát klientem REsolar

Proč se stát klientem REsolar

 Důvody, proč je smlouva s REsolar výhodná pro majitele a provozovatele FVE:
  • Uzavřením smlouvy s REsolar splníte veškeré zákonné povinnosti, které vyplývají z novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
  • Hospodaření společnosti REsolar je nastaveno jako neziskové. Naším cílem je minimalizovat průběžné náklady na recyklaci solárních panelů s cílem vrátit co největší část vybraných finančních prostředků zpět provozovatelům FVE po ukončení recyklace solárních panelů. 
  • Nebudeme budovat rozsáhlou a nákladnou síť sběrných míst, naopak chceme primárně využívat provozovny jednotlivých FVE a jejich stávající instalační a servisní společnosti s cílem ušetřit provozní náklady a přizpůsobit fungování kolektivního systému reálné potřebě recyklace zejména v nejbližších letech. 
  • Zajistíme odvoz vašich vysloužilých solárních panelů bez stanoveného limitu na minimální množství formou pravidelných svozů.
  • Platby příspěvků na recyklaci nastavíme s ohledem na vaše cash-flow jednou ročně, a to vždy k 31. 8. daného roku. 
  • Pro každého provozovatele FVE povedeme transparentní individuální účty včetně pravidelných ročních výpisů. Zároveň garantujeme vrácení nespotřebovaných finančních příspěvků po ukončení recyklace solárních panelů. 
  • Umožníme vám bez důvodu vypovědět smlouvu, a to s účinností k 31.12. daného roku a od 1.1. přejít k jinému kolektivnímu systému. 
  • Umožníme vám zvolit si vlastního zpracovatele. Budeme využívat cenově nejvýhodnější partnery pro ekologickou likvidaci solárních panelů. K likvidaci jednotlivých panelů vám vystavíme certifikát o ekologické recyklaci odpadu použitelný pro případ kontroly ze strany státních institucí. 
  • Budeme i nadále prosazovat společné zájmy investorů a provozovatelů FVE na poli recyklace solárních panelů a fotovoltaiky.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA