Vyjádření MŽP k dovozu panelů pro vlastní potřebu

23.4.2015, 13:00

Dne 2. 4. 2015  obdržel kolektivní systém Resolar vyjádření MŽP ohledně dovezených panelů ze zahraniční výhradně pro svoji vlastní potřebu:

 

„V klasifikaci klienta hraje hlavní roli datum uvedení solárních panelů na trh, které určuje povinnosti uvedené v § 37p zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"). Přičemž dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, se za uvedení na trh považuje též dovoz výrobku a to i pro vlastní potřebu.  Za uvedení solárních panelů na trh je třeba považovat i případy, kdy si provozovatelé solárních elektráren v ČR „dovezli“ pro svou potřebu solární panely z jiného členského státu EU, neboť došlo k prvnímu předání výrobku jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné členské země Evropské unie, jiné osobě v České republice. Zda k vlastnímu předání mezi těmito osobami došlo na území ČR či jinde, již není rozhodující, jestliže předaný výrobek byl přepraven do ČR.

Pokud tedy klient své panely uvedl na trh, resp. dovezl, do České republiky před datem 1. ledna 2013, stává se povinnou osobou z pozice provozovatele solární elektrárny ve smyslu § 37p odst. 2 zákona o odpadech. Pokud klient uvedené solární panely uvedl na trh resp. dovezl po dni 1. ledna 2013, jedná se o výrobce podle § 37g písm. e) bod 3, na kterého se vztahují povinnosti uvedené v § 37p odst. 1 zákona o odpadech pouze za předpokladu, že tyto panely nabízí dalším osobám. „

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME