REsolar zpracoval účetní a daňové stanovisko k účtování recyklačních příspěvků

10.2.2015, 10:45

Kolektivní systém Resolar zpracoval účetní a daňové stanovisko k účtování recyklačních příspěvků pro provozovatele solárních elektráren. Dne 18.3. se konalo setkání se zástupci ministerstva životního prostředí, ministerstva financí a kolektivních systémů za účelem projednání společného postupu. Na základě četných dotazů provozovatelů solárních elektráren a tohoto setkání vypracuje MF ČR metodický návrh, který poskytne právní jistotu při účtování a následném daňovém posouzení příspěvků na budoucí likvidaci solárních panelů. Společným cílem je najít takové řešení, které umožní uplatnit v daňových nákladech celý příspěvek postupně a rovnoměrně až do okamžiku likvidace solárního panelu (cca 20 let), přičemž bude zohledněn i rozdílný přístup k účtování příspěvků podle rozdílného způsobu fakturace ze strany provozovatelů kolektivního systému likvidace v roce 2014. Přijetí tohoto návrhu zabezpečí rovněž srovnatelné dopady na základ daně z příjmů jako v případě solárních panelů, pořízených po 1. lednu 2013, kde jsou náklady na likvidaci zahrnuty již v jejich pořizovací ceně.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME