REsolar podal roční zprávu za rok 2016 na MŽP

27.3.2017, 10:43

Dne 27.3. 2017 podal kolektivní systém REsolar s.r.o. v zákonné lhůtě za své klienty Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů za rok 2016. Zpráva je podána na Ministerstvo životního prostředí za všechny výrobce a dovozce panelů a provozovatele solárních elektráren zapojené v kolektivním systému REsolar.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME