Co nabízíme

Neziskově hospodařící kolektivní systém REsolar byl založen největšími provozovateli solárních elektráren a asociacemi Solární asociace (dříve Česká fotovoltaická průmyslová asociace) a Aliance pro energetickou soběstačnost sdružující provozovatele FVE a výrobce solárních panelů. Každý z deseti společníků drží ve společnosti REsolar s.r.o. 10% podíl a dohlíží na hospodaření s prostředky prostřednictvím dozorčí rady.

Společnosti REsolar byla udělena licence od MŽP a splňuje veškeré formální požadavky na provozování kolektivního systému.

Sběr a doprava panelů

Kolektivní systém REsolar zajišťuje sběr odpadu ze solárních panelů u původců odpadů, tj. u provozovatelů FVE a instalačních či servisních společností. K předání solárních panelů bude docházet přímo v místě vyřazení panelu z provozu, přičemž předávající obdrží protokol o předání panelů k ekologické recyklaci. Doplňkově budou využívána veřejná sběrná místa u zpracovatelů panelů a provozovatelů sběrných dvorů.

 

REsolar zajišťuje svozy dle dohodnutých termínů nebo v rámci pravidelných svozů vysloužilých panelů, a to v závislosti na hustotě umístění střešních instalací a solárních elektráren v dané svozové oblasti. V případě nashromáždění velkého množství panelů, např. u solárních parků, zajistíme nákladní přepravu přímo ke zpracovateli.

Recyklace panelů

Odborná recyklace odpadu ze solárních panelů je smluvně zajištěna prostřednictvím zpracovatelů vybraných na základě výběrového řízení.
V případě, že výnosy z prodeje surovin převýší náklady na zpracování (skladování, separace, třídění, drcení, chemické zpracování…), je toto automaticky promítnuto do ceny za zpracování formou stanovení výkupních cen odpadu.
Recyklaci panelů zajišťujeme v souladu s vyhláškou 2012/19/EU, která stanoví minimální stupeň materiálového a energetického:
  2012–2015 2015–2018 Od 2018
Využití* odpadu ze solárních panelů 75 % 80 % 85 %
Recyklace** solárních panelů 65 % 70 % 80 %

* Za „využití“ je považováno jak materiálové, tak i energetické využití odpadu.
**Za „recyklaci“ je považováno pouze materiálové využití.

Poradenství

Klienti REsolar mohou využívat poradenské služby profesionálů s dlouholetými zkušenostmi v oblasti solární energetiky a recyklace. Klienti REsolar mohou využívat informačního servisu a odborného zázemí Solární asociace a mediální spolupráce s Aliancí pro energetickou soběstačnost.
 
V případě vašich dotazů nás kontaktujte na info@resolar.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
APES
PRAHA