Zásadní připomínky k novele energetického zákona

8.7.2014, 10:01

REsolar ve spolupráci s týmem energetických a právních expertů a partnerskými asociacemi Česká fotovoltaická průmyslová asociace a Aliance pro energetickou soběstačnost sestavil komplexní připomínky k novele energetického zákona, která se nachází v mezirezortním připomínkovém řízení. Novela připravená Ministerstvem průmyslu a obchodu opět obsahuje několik návrhů, které mají retroaktivní charakter a jejichž přijetí by mělo závažné dopady na provozovatele slunečních elektráren i dalších obnovitelných zdrojů. Dostupné právní rozbory ukazují, že je návrh předložený k meziresortním připomínkám nepřijatelný, v rozporu s precedentními rozhodnutími Ústavního soudu, vládními strategiemi a dalšími platnými zákony.

O podporu a zapracování našich připomínek k novele zákona jsme požádali jak oficiální připomínková místa, tak Vás z řad našich klientů – výrobců panelů, provozovatelů FVE a servisních společností. Zapojíte-li se do připomínek, nebo oslovíte-li některé z připomínkových míst, prosíme o zaslání informace na sekretariat@czepho.cz.

 

Naše připomínky jsou k nahlédnutí zde:

Poziční list – připomínky k legislativě

Připomínky k návrhu energetického zákona

 

Děkujeme všem za podporu a aktivní spolupráci!

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME