Recyklace

Jak je zajištěna recyklace solárních panelů?
Recyklaci panelů zajišťujeme prostřednictvím smluvních zpracovatelských zařízení v souladu se zákonem o výrobcích s ukončenou životností z roku 2021, který stanoví minimální úroveň využití odpadních solárních panelů:
Využití* odpadu ze solárních panelů 85%
Recyklace solárních panelů a příprava k opětovnému použití 80%

* Za „využití“ jsou považovány všechny způsoby využití (materiálové tak energetické) včetně recyklace a přípravy k opětovnému použití

Budu si moci panely likvidovat sám nebo prostřednictvím svých smluvních partnerů?
Ano, provozovatel má v kolektivním systému REsolar právo si zvolit, resp. navrhnout vlastního zpracovatele, podmínkou však je uzavření smlouvy na zpracovatelské služby s REsolar.
 
Co když budu chtít panely s nižší účinností prodat třetí osobě?
Pokud budete prodávat jakékoliv panely či elektrárnu, je potřeba nás informovat o novém vlastníkovi prodávaných panelů. Individuálně s Vámi pak budeme řešit převod zákonných povinností a nespotřebované části zálohy v rámci kolektivního systému REsolar.

Kdo zajistí demontáž panelů při likvidaci?
Panely demontuje provozovatel FVE na své vlastní náklady, případně smluvní servisní firma. REsolar následně zajistí přebírku demontovaných panelů.

Kdo zaplatí svoz panelů?
Pokud bude dopravu panelů zajišťovat kolektivní systém REsolar, její úhrada po Vašem odsouhlasení půjde z Vámi uhrazených záloh složených u REsolar. Alternativně si přepravu odpadních panelů zajišťuje provozovatel FVE sám.
 
Co dělat v případě, že panely recyklovat nechci a chci je ponechat na střeše jako náhradní krytinu?
Aktuálně platná legislativa počítá s tím, že prostředky vložené na recyklaci solárních panelů se vypořádají až po zrecyklování všech panelů, tedy s možností, že k recyklaci vůbec nedojde, neuvažuje.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME