Zveřejnění účetní závěrky REsolar, výroční zprávy a zprávy auditora za rok 2014

25.6.2015, 09:30

Bezprostředně po schválení valnou hromadou REsolar obdrželi všichni klienti auditovanou účetní závěrku a výroční zprávu REsolar s.r.o. za rok 2014, k níž vydali auditoři společnosti BDO Audit s.r.o. výrok „bez výhrad“.  V souvislosti s tím bychom Vám také rádi sdělili, že administrativní náklady na provoz kolektivního systému REsolar se nám podařilo udržet významně pod úrovní smluvního závazného limitu. Díky portfoliu klientů z řad provozovatelů FVE a efektivnímu a hospodárnému řízení společnosti je tak REsolar jedničkou na trhu mezi kolektivními systému pro recyklaci solární panelů.  

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME