Studie MŽP k přehodnocení výše recyklačních příspěvků

30.4.2015, 13:27

REsolar se podílí na přípravě podkladů Ministerstva životního prostředí k ekonomické analýze týkající se problematiky recyklace solárních panelů a přehodnocení výše recyklačních příspěvků. Dlouhodobě upozorňujeme, že příspěvek za fotovoltaické panely ve výši 8,50 Kč/kg nekoresponduje s realitou. V rámci legislativy také není řešena recyklace celé solární elektrárny, kterou lze již dnes na základě aktuálních cen druhotných surovin recyklovat se ziskem. Více viz náš informační list ZDE.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME