REsolar podal v zákonné lhůtě roční zprávu na MŽP

31.3.2015, 10:30

Dne 31. 3. 2015 podal kolektivní systém REsolar s.r.o. na Ministerstvo životního prostředí Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů za rok 2014. Zpráva je podána za všechny výrobce a dovozce panelů a provozovatele solárních elektráren zapojené v kolektivním systému REsolar.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME