Senát schválil návrh, který osvobozuje příspěvky provozovatelů FVE od daně z příjmů právnických osob

26.2.2015, 12:10

Dne 26.10.2014 byl v senátu schválen návrh, který osvobozuje příspěvky provozovatelů FVE od daně z příjmů právnických osob. Návrh byl prosazován Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací (CZEPHO) a  dalšími kolektivními systémy s cílem nastavit stejné podmínky osvobození jako u výrobců a dovozců elektrozařízení.

 V senátním tisku č.343 novely zákona o daních z příjmů se jedná o bod 78. Ten se týká §19 odst. 1 písmeno zc) a zní takto:

 „zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny,“

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME