Změny v odpadové legislativě - CZEPHO i REsolar jsou u toho!

24.7.2014, 14:59

Zrušení nesmyslně vysokého recyklačního poplatku, kontrola nad administrativními náklady kolektivních systémů, možnost přechodu mezi kolektivními systémy nebo odstranění přepočítávacího koeficientu mezi výkonem a hmotností panelů. To jsou hlavní výhrady, které v rámci připomínkového řízení k novele recyklační vyhlášky č. 352/2005 vznesly Česká fotovoltaická průmyslová asociace a kolektivní systém REsolar.

CZEPHO a REsolar předložily své zásadní připomínky k návrhu recyklační vyhlášky v rámci připomínkového řízení, které skončilo 15. července. Cílem koordinovaného postupu obou organizací je prosadit úpravu legislativy řešící budoucí recyklaci fotovoltaických modulů s důrazem na odstranění diskriminačních dopadů na provozovatele slunečních elektráren.

CZEPHO dlouhodobě upozorňuje na to, že výše minimální sazby recyklačního příspěvku je v rozporu s realitou. Proto připravilo jasné a přehledné argumenty do nového informačního listu: Solární panel – cenná surovina nikoliv nebezpečný odpad.

Sama existence minimální sazby představuje narušení hospodářské soutěže a vede jednoznačně k neodůvodněné finanční zátěži provozovatelů FVE. Současná hodnota 8,50 Kč/kg navíc neodpovídá ani vzdáleně odborně odhadovaným nákladům na recyklaci solárních panelů, které se do budoucna budou snižovat, a lze právem předpokládat, že výnos recyklace bude časem dokonce vyšší než vynaložené prostředky na likvidaci panelů. Z tohoto důvodu REsolar navrhuje v případě zachování minimální sazby stanovit její výši na maximálně dvou korunách za kilogram panelů.

Za klíčové považujeme také povinnost kolektivních systémů pravidelně zveřejňovat své administrativní náklady, aby bylo zaručeno, že s prostředky provozovatelů FVE je nakládáno hospodárně a nemůže dojít k jejich zneužití. Do novely vyhlášky č. 352/2005 Sb. dále navrhujeme zakotvit možnost přechodu účastníka z jednoho kolektivního systému do jiného, což nastolí tržní principy a povede kolektivní systémy k maximálně efektivnímu hospodaření. Mnoho provozovatelů FVE totiž podepsalo v časové tísni a pod hrozbou vysokých správních pokut smlouvy za zcela nevýhodných podmínek, které jsou nyní de facto nevypověditelné.

Novelizace vyhlášky je také podle nás vhodnou příležitostí odstranit realitě neodpovídající koeficient, podle kterého se přepočítává výkon panelů na virtuální hmotnost, z níž se odvádí poplatek. Dosavadní výše koeficientu jednak neodpovídá skutečnému vztahu mezi hmotností a výkonem a navíc je nepotřebný, protože reálnou hmotnost lze snadno zjistit.

Součástí připomínek je také návrh vyjmout z povinnosti platit recyklační poplatek panely, které jsou pevnou součástí stavby a nahrazují střešní krytinu.

Připomínky obou organizací si můžete prohlédnout zde:

REsolar

CZEPHO

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME