Výroční zpráva a účetní závěrka REsolar za rok 2013

4.7.2014, 15:27

Dne 30. 6. 2014 obdrželi naši klienti výroční zprávu a účetní závěrku společnosti REsolar s.r.o. za rok 2013 včetně zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti.  REsolar v loňském roce hospodařil v souladu se schváleným rozpočtem a transparentně informuje své členy o vynaložených nákladech.

 

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME