ČIŽP zahájila kontroly FVE

12.3.2014, 14:44

Vážení provozovatelé slunečních elektráren,
dovolujeme si Vás informovat, že Česká inspekce životního prostředí zahájila avizované kontroly plnění povinností. Na základě oznámení kontroly požaduje ČIŽP doložit kopii uzavřené smlouvy s kolektivním systémem do 30. 6. 2013, a to do 5 dnů od obdržení oznámení o zahájení kontroly. V případě nedodání podkladů bude ze strany ČIŽP zahájeno správní řízení.
Neváhejte se na nás s důvěrou obrátit v případě oznámení kontroly, rádi Vám pomůžeme.
Tým REsolar

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME