Informační seminář k aktuálním tématům fotovoltaického sektoru

19.2.2014, 14:42

Ve spolupráci s Českou fotovoltaickou průmyslovou asociací (CZEPHO) jsme uspořádali informační seminář k aktuálním tématům solárního sektoru. Seminář se uskutečnil v posledním lednovém týdnu v Praze i Brně a účast přesáhla 80 posluchačů. Na semináři vystoupili členové představenstva CZEPHO, legislativní experti a oborníci na trh s elektřinou. Nejpalčivějším tématem semináře bylo zařazení do I. a II. kategorie, které museli majitelé FVE provést do konce ledna 2014. Účastníci semináře byli dále seznámeni s těmito tématy: povinnost zaknihování akcií pro akciové společnosti, která vzniká k 1. červenci 2014, problematika ochranného pásma FVE, aktuální stav legislativy ve vztahu k určování návratnosti FVE a současná situace na trhu s elektřinou s ohledem na využití podpory formou zeleného bonusu.

Další informační seminář k aktuální problematice sektoru se uskuteční v dubnu 2014 a pro členy CZEPHO jsou semináře zdarma.

V případě zájmu o členství v CZEPHO kontaktujte Michaelu Lidrychovou: sekretariat@czepho.cz.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME