Připomínky k novele zákona o odpadech

7.1.2014, 14:40

Dne 6. 1. 2014 bylo ukončeno připomínkové řízení chystané novely zákona o odpadech, ke kterému zaslal své připomínky i kolektivní systém REsolar.

Hlavními body našich připomínek jsou:

  • Zrušení minimální výše příspěvku – REsolar navrhuje zrušení minimální výše recyklačního příspěvku, neboť stanovení minimální výše v horizontu 20ti let velmi předčasné a s ohledem na dosavadní praxi v oblasti financování odpadů z elektrozařízení nestandardní.
  • Rozložení splátek na dobu 15 let – Kolektivní systém REsolar zastává názor, že by bylo vhodné posunout termín pro plné zajištění financování z 1. 1. 2019 na 1. 1. 2029, neboť naprostá většina instalací v ČR pochází z let 2009 a s ohledem na délku podpory 20 let je zřejmé, že k recyklaci instalovaných panelů nedojde před skončením této podpory.
  • Stejná práva pro provozovatele i pro výrobce a dovozce – Provozovatelům elektráren by mělo být umožněno založit vlastní kolektivní systém, nebo plnění povinností individuálně či solidárně (stejně jako je to umožněno všem výrobcům a dovozcům elektrozařízení)

Připomínky k návrhu zákona o odpadech (PDF)

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME