Co přinesl seminář Resolar

2.12.2013, 14:33

Co očekávat od kontroly z ERÚ a jak postupovat při rekonstrukci panelů, jsme vám poradili na listopadovém semináři REsolar.

Problematika solární daně a recyklačního příspěvku, rozdíl mezi modernizací a rekonstrukcí panelů, průběh fyzické kontroly z ERÚ a mediální strategie ke stabilizaci podmínek solární energetiky – to jsou témata, která představili řečníci na informačním semináři pro členy kolektivního systému REsolar v Praze dne 19. listopadu 2013.

Na chystané změny podmínek pro provozovatele kolektivních systémů zabývajících se recyklací upozornil v úvodním slovu jednatel REsolar Ing. Marek Lang. Uvedl také, jaké připomínky hodlají CZEPHO a REsolar k chystané legislativě podat. Půjde zejména o zrušení minimální ceny, přepočítacího koeficientu nebo možnosti rozložení splátek recyklačních příspěvků do více let.

Na plánované kroky týkající se změny legislativy řešící recyklaci, navázal první prezentací člen představenstva České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) Ing. Dušan Horčička. Vysvětlil kontext změny zákona o podporovaných zdrojích, která přinesla nečekané prodloužení 10% solárního odvodu po celou dobu životnosti instalací z roku 2010. Účastníkům semináře také představil dlouhodobý přístup k problému solárního odvodu, jehož součástí je zlepšení jména fotovoltaiky u široké veřejnosti nebo sjednocení a rozvíjení solárního sektoru. Současně budou solární asociace nadále upozorňovat na nepřípustnost zpětných změn a narušení garantovaných podmínek.

Nemožnost jasného výkladu postoje ERÚ k rekonstrukci solárních parků byla tématem prezentace právního experta Mgr. Mikuláše Vargice z advokátní kanceláře Šikola a partneři. V živé diskuzi zodpověděl účastníkům dotazy týkající se rozdílů mezi opravou, údržbou a rekonstrukcí solárních panelů. Následně definoval případy, ve kterých je nutné plnit oznamovací povinnost v rámci provedené rekonstrukce. Taková povinnost dle právního názoru nastává pouze v případě nutnosti vypracování nové revizní zprávy.

Účastníci semináře jsou také velmi dobře připraveni na fyzickou kontrolu z ERÚ. Ve své přednášce uvedl člen dozorčí rady CZEPHO RNDr. František Smolka, jak při kontrole z ERÚ postupovat a co od inspektorů očekávat. Na základě vlastní zkušenosti popsal přesný postup takové kontroly a účastníkům doporučil, jakou dokumentaci může kontrolující úředník od vlastníka elektrárny požadovat a na co má právo.

Mediální kroky, které povedou ke stabilizaci podmínek pro solární energetiku v ČR, představil v závěrečné části semináře Ing. Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost. Součástí plánované mediální strategie je např. snaha o zastavení negativních útoků ze strany ERÚ a podpora pozitivního vnímání solární energetiky u široké veřejnosti v roce 2014 a dále.

Těšíme se na vás na dalších seminářích, které pro vás chystáme na rok 2014.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME