REsolar nabízí nejlevnější recyklaci solárních panelů na trhu – 2Kč/Kg

7.8.2013, 14:21

Neziskový kolektivní systém REsolar založený oborovými asociacemi a největšími provozovateli fotovoltaických elektráren získal na konci července licenci od MŽP k recyklaci solárních panelů. Díky podepsaným smlouvám s provozovateli FVE se souhrnným výkonem 603 MW se stal REsolar leadrem na trhu a může tak svým klientům nabídnout jednoznačně nejlevnější recyklaci solárních panelů.

Vzhledem k počtu zapojených subjektů bude REsolar schopen recyklovat panely za čtyřikrát nižší cenu než stanovuje vyhláška. Očekávané náklady na recyklaci panelů v systému REsolar nepřekročí 2Kč/kg, což je dáno zejména minimálními režijními náklady společnosti a úsporami z rozsahu při zpracování více než 2,5 mil. kusů panelů po ukončení jejich životnosti.

Díky vstupu REsolar na trh se podařilo významnou měrou zmírnit negativní dopady legislativní úpravy a nabízených smluvních podmínek ve prospěch provozovatelů FVE. REsolar přechod mezi systémy nebo svým tlakem na ministerstvo dokázal snížit původně navrhovaný recyklační poplatek z navrhovaných 11,50 Kč/kg na 8,50 Kč/kg. Svým klientům ale nabízíme recyklaci za 2 Kč/kg.

„V současné době jsme zahájili marketingovou kampaň s cílem umožnit podpis smlouvy všem provozovatelům FVE, kteří doposud s podpisem váhali, anebo těm, kteří pod časovým tlakem podepsali nevýhodné smlouvy s jinými kolektivními systémy“, říká ředitelka REsolaru Ing. Veronika Knoblochová s tím, že náklady na marketingovou kampaň jsou hrazeny společníky REsolaru v rámci jejich iniciativ o úpravu současných podmínek recyklace a jako takové nezatíží provozovatele FVE a výrobce solárních panelů, kteří uzavřeli smlouvu s kolektivním systémem REsolar.

REsolar společně s asociacemi CZEPHO a AliES také zahájil jednání se zástupci MŽP ohledně úplného zrušení minimální výše příspěvku na recyklaci, případně jeho významného snížení, úpravu pevně stanoveného koeficientu pro přepočet mezi výkonem a hmotností panelů, rozložení plateb příspěvku do delšího časového období než pět let a dalších ustanovení.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME