Vydáváme nové Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. září 2013

12.7.2013, 14:15

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vám poděkovali za důvěru, kterou jste do nás vložili. Po celou dobu registrace jsme sbírali Vaše náměty na zlepšení a výstupem jsou nové Všeobecné smluvní podmínky, které naleznete v příloze tohoto e-mailu nebo na našich internetových stránkách www.resolar.cz.

Na základě Vašich připomínek a v návaznosti na novelu vyhlášky č. 352/2005 sb. ze dne 28.6.2013 jsme provedli tyto hlavní změny:

  • Možnost výpovědi smlouvy bez udání důvodů vždy k 31.12. daného roku s následným převodem příspěvků do jiného kolektivního systému (výpovědní lhůta činí 3 měsíce).
  • Stanovení závazného limitu pro administrativní náklady v Kč/kg formou Sazebníku.
  • Možnost návrhu vlastního zpracovatele odpadu ze solárních panelů.
  • Pravidelné roční vyúčtování příspěvků a čerpání nákladů vždy do 30. 6. následujícího roku.

Všeobecné smluvní podmínky není třeba tisknout a zasílat zpět na adresu REsolar.

Zároveň bychom Vás rádi informovali o tom, že připravujeme Sazebník příspěvků, který bude stanovovat i závazný limit administrativních nákladů. Jeho vydání předpokládáme v průběhu srpna.

Věříme, že budete s novými podmínkami spokojeni!

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přátelskými pozdravy

Váš kolektivní systém REsolar s.r.o.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME