MŽP uznává smlouvy s kolektivními systémy ve fázi registrace

26.6.2013, 14:07

Z oficiálního e-mailu Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Odbor odpadů, MŽP:
Dle názoru odboru odpadů stávající znění zákona o odpadech umožňuje provozovatelům solárních elektráren splnění povinností uvedených v § 37p odst. 2 zákona o odpadech uzavřením smlouvy se společností, která MŽP požádala o vydání rozhodnutí k provozování kolektivního systému ve smyslu Dílu u 8 zákona o odpadech, ale řízení o vydání této žádosti nebylo doposavad v rámci správního procesu pravomocně ukončeno.

Doposud je správní řízení o zápisu do Seznamu výrobců elektrozařízení dle § 37i odst. 1 zákona o odpadech (kolektivní systém) pro solární panely ze strany MŽP vedeno s těmito společnostmi: FitCraft Recyklace s.r.o., ELEKTROWIN a.s., REsolar s.r.o., Ecopartner s.r.o. a OFO-recycling s.r.o.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME