Ohrazení REsolar proti lživým tvrzením…

25.6.2013, 14:06

Společnost REsolar s. r. o. se ohrazuje proti lživým tvrzením kolektivních systémů Asekol a Rema, které straší zájemce o jiné kolektivní systémy možnou pokutou až do výše 50 milionů korun od České inspekce životního prostředí. Možnost udělení pokuty jednoznačně vyvrací právní rozbor příslušných paragrafů od renomované advokátní kanceláře PRK Partners, který je k dispozici na našich webových stránkách: podpisem smlouvy s REsolar splní provozovatelé solárních elektráren všechny podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. a žádné sankce jim nehrozí.

Za aktivitami společností Asekol a Rema lze tušit snahu o udržení jejich monopolního postavení, které již v minulosti několikrát kritizoval i Nadační fond proti korupci. Vše nasvědčuje tomu, že si tyto společnosti prolobovaly celý nestandardní systém poplatků za budoucí recyklaci solárních panelů včetně na poslední chvíli navýšeného minimálního příspěvku na úroveň několikanásobně převyšující předpokládané náklady na recyklaci. a dnes se navíc snaží navodit dojem, že pokud provozovatelé solárních elektráren neuzavřou do 30. 6. smlouvy právě s jejich společnostmi, hrozí jim vysoké pokuty. Tím se de facto přiznali, že za celým lobbingem stojí právě oni.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME