Byl schválen nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností

7.12.2020, 10:58

Dlouho připravovaný nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností byl schválen 2.12.2020, účinnosti nabude již k 1.1.2021.

Dne 4.12.2020 podepsal prezident ČR dlouho připravovaný nový Zákon o výrobcích s ukončenou životností, který nabude účinnosti již 1.1.2021. Zákon nečekaně schválila Poslanecká sněmovna dne 2.12.2020 po přehlasování návrhu horní komory na odklad účinnosti o rok.

Ministerstvo životního prostředí jakožto předkladatel zcela nového zákona doposud nepředložilo návrhy prováděcích vyhlášek k připomínkám. Zákon se zásadně dotýká provozovatelů kolektivních systémů pro solární panely i výrobců a dovozců solárních panelů. Schválené znění zákona je k dispozici zde:

https://public.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=677&ct1=0&v=PZ&pn=9&pt=1

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME