Výhrady vůči připravované vyhlášce č. 352/2005 Sb. a postupu MŽP.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME