Roční zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR za rok 2019

26.3.2020, 11:11

Kolektivní systém REsolar s.r.o. podal v zákonné lhůtě za své klienty Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů za rok 2019. Zpráva je podána dne 25. 3. 2020 na Ministerstvo životního prostředí za všechny výrobce a dovozce panelů a provozovatele solárních elektráren zapojené v kolektivním systému REsolar.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME