Mýty kolem recyklace solárních panelů v Deníku

23.4.2019, 16:00

Celostátní noviny Deník píší o největších mýtech kolem recyklaci solárních panelů

Kolem solární energetiky existuje celá řada mýtů, mezi které patří například představa, že fotovoltaické panely jsou nebezpečným odpadem. Recyklace solárních panelů, které v následujících desetiletích doslouží, je však již dnes zvládnutý proces, který nemá negativní dopady na životní prostředí.

Omyl č. 1: Solární panel nelze recyklovat

V Česku instalované solární elektrárny jsou z 98 % tvořeny křemíkovými panely. Největší podíl na hmotnosti krystalických panelů připadá na sklo (až 70 %) a hliníkový rám (přibližně 20 %). U tenkovrstvých panelů je podíl skla a hliníku přes 95 %. Zbývající podíl hmotnosti připadá především na plasty. To vše jsou materiály, které lze již dnes běžně recyklovat. V porovnání s jadernou energetikou po ukončení životnosti solární elektrárny nezůstává žádný nebezpečný odpad, který by se nedal zpracovat.

Omyl č. 2: Recyklace solárních panelů se nezaplatí

Ekonomickou výhodnost zpracování vysloužilých solárních panelů potvrzuje studie ČVUT, ve které experti spočítali, že se náklady na recyklaci běžných křemíkových solárních modulů zaplatí již z rozebrání panelů a získání hliníku, mědi nebo stříbra a řady dalších využitelných vzácných kovů, které tyto panely obsahují. Mimo přímého zpracování solárních panelů lze recyklovat materiály ze střídačů, kabeláže nebo kovových konstrukcí.

Omyl č. 3: Solární panely zůstanou ležet na polích

Aktuálně v Česku instalované solární elektrárny jsou fungující fotovoltaické instalace. Jejich výrobci garantují výkon panelů po dobu 25 let. Životnost je však podstatně vyšší. Odhaduje se na minimálně 40 až 50 let. Po skončení jejich životnosti rozhodně nehrozí, že by fotovoltaické panely zůstaly ležet ladem. Motivací pro jejich opětovné zpracování je výše uvedené získaní cenných kovů nebo znovuvyužitelného skla a hliníku. Majitelé fotovoltaických instalací mají současně zákonnou povinnost zajistit jejich recyklaci.

Omyl č. 4: Nemáme firmy, které by se o recyklaci solárních panelů postaraly

Recyklace dosahuje velmi dobrých výsledků přes 90 %. Zpracováním vysloužilých solárních panelů se zabývá například český kolektivní systém REsolar, který zajišťuje plnění zákonných povinností pro 23 výrobců a dovozců solárních panelů a více než 2,5 tisíce provozovatelů solárních elektráren.

Celkový instalovaný výkon klientů sdružených v REsolar představuje 682 MW, což činí REsolar s tržním podílem 33 % největším kolektivním systémem na recyklaci solárních panelů. „REsolar zaručuje maximální transparentnost hospodaření, nízké administrativní náklady a efektivitu v nakládání s vybranými recyklačním příspěvky na ekologickou likvidaci vyřazených modulů,“ říká Radek Brychta, předseda dozorčí rady REsolar.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME