Průlomové stanovisko ERÚ k výměnám panelů

18.12.2018, 08:00

Energetický regulační úřad vydal výkladové stanovisko umožňující měnit solární panely

Dne 18. 12. vydal Energetický regulační úřad dlouho očekávané výkladové stanovisko, podle nějž je možné za stanovených podmínek v rámci oprav a údržby výrobny elektřiny vyměňovat její komponenty, aniž by to mělo vliv na zachování nároku na podporu výroby. To se v případě solárních elektráren týká zejména výměn panelů. Výkladové stanovisko představuje dočasné řešení této problematiky do doby konečné úpravy definice modernizace výrobny v chystané novele zákona o podporovaných zdrojích energie č. 165/2012 Sb. Vydané výkladové stanovisko řeší situace, s nimiž se provozovatelé solárních elektráren setkávají nejčastěji, tedy například výrobní vady zařízení, živelní a škodní události nebo ukončení doby životnosti komponent. V takových případech je možné panely měnit bez ohledu na množství. Výjimkou je situace, kdy by například v důsledku živelní pohromy došlo k likvidaci celé výrobny. Klíčovou podmínkou pro zachování nároku na podporu je předpoklad, že nedochází k překročení celkového instalovaného výkonu výrobny uvedeného v licenci pro výrobu.

Výkladové stanovisko je možné stáhnout zde: http://www.eru.cz/cs/-/vykladove-stanovisko-eru-c-10-2018-narok-na-podporu-pri-oprave-nebo-udrzbe-vyrobny-elektriny-

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME