Resolar podal roční zprávu za rok 2017 na MŽP

18.4.2018, 14:57

Roční zpráva pro Ministerstvo životního prostředí ČR za rok 2017

Dne 29. 3. 2018 podal kolektivní systém REsolar s.r.o. v zákonné lhůtě za své klienty Roční zprávu o plnění povinností zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů za rok 2017. Zpráva je podána na Ministerstvo životního prostředí za všechny výrobce a dovozce panelů a provozovatele solárních elektráren zapojené v kolektivním systému REsolar.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME