Exkurze za recyklací panelů

3.11.2016, 16:15

Kolektivní systém REsolar společně se Solární asociací uspořádali exkurzi recyklační linky na zpracování solárních panelů.

Cílem akce bylo představit účastníkům provoz linky a představit metody, jakými se panely v ČR zpracovávají. Během navazující diskuze se dostalo i na  problémy, které sektor v současné době doprovází, a povinnost provozovatelů platit příspěvek na recyklaci panelů.

Následně akce pokračovala návštěvou fotovoltaické elektrárny FVE - RR ENERGO, s.r.o., jejíž instalovaný výkon je 1,35MW. Fotovoltaika zahrnuje celkem 5880 ks panelů a 7 střídačů korejského výrobce KACO s označením XP200HV.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME