Článek na EurActiv.cz: zákon o výrobcích s ukončenou životností

20.5.2016, 13:00

Na webu EurActiv.cz vyšel dne 21. 4. 2016 článek o novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností, který nahradí dosavadní právní úpravu recyklace panelů v zákoně o odpadech „Vysloužilé výrobky na komoditní burzu? Povinné to v novém zákoně nebude“. Článek představuje kromě seznámení se samotným návrhem zákona a navrhovateli (MŽP a Ministerstvo průmyslu) prezentovanými klady také kritické reakce na jeho konkrétní podobu.  Přičemž zmiňovaná kritika vyústila v připomínkové řízení, do nějž se aktivně zapojuje i REsolar.

Připomínkování nového zacházení se solárními panely je založeno na třech hlavních bodech. Za prvé se jedná o vytváření zbytečných bariér spojených s administrativní náročností, čímž bude za druhé docházet k podražení celého systému zpětného odběru. A za třetí hrozí znevýhodnění malých výrobců ve prospěch monopolizace subjektů jiných.

Na obranu nového návrhu Jan Maršálek z MŽP dodává, že se jedná o administrativně nenáročný systém, který nemá omezovat konkurenci, ale naopak díky stanovení závazných a vymahatelných pravidel nastavit férové konkurenční prostředí.  Jak ovšem doplňuje ředitelka REsolaru Veronika Hamáčková, stanovení větší kontroly a transparentnosti kolektivních systémů je dobrým záměrem, ovšem návrh zákona v této podobě proklamovaný cíl nenaplňuje.  

Vypořádání konkrétních připomínek včetně předpokládaného nahrazení povinnosti obchodovat vysloužilé elektrozařízení na komoditní burze pouze možností obchodovat, by mělo být známo v průběhu května.

 

Celý článek naleznete na webu EurActiv.cz:

http://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/vyslouzile-vyrobky-na-komoditni-burzu-povinne-to-v-novem-zakone-nebude-013267

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME