Konference Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje

20.12.2015, 10:00

Česká asociace odpadového hospodářství spolupořádala s Unií zaměstnavatelských svazů a s dalšími partnery dne 22. 10 2015 konferenci Šetrná energetika a přeměna odpadů na zdroje. 

V první části konference, kterou zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka, vystoupili odborníci na energetiku a odpady. Za ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil ministr Jan Mládek, za ministerstvo životního prostředí náměstek Vladimír Mana. Karel Ferschmann, předseda Skupiny pro životní prostředí Sdružení místních samospráv a starosta Němčovic, shrnul problémy ohledně nakládání s odpady v obcích.

Ve druhé části proběhly dva kulaté stoly na téma šetrná energie a přeměna odpadů na zdroje. Chytré sítě, decentralizace energetiky a potenciál a stabilizace obnovitelných zdrojů byly jedny z probíraných bodů bloku o šetrné energii. Příspěvky zahrnující novou legislativu, pohled obcí na spolupráci s kolektivními systémy a náklady spojené s odpady zazněly v bloku o oběhovém hospodářství.

Systém REsolar podporují:

Solární asociace
APES
SME